Wydawnictwo Exemplum nagrodzone

Komisja Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu przyznała Wydawnictwu Exemplum Medal Pamiątkowy “Naturae tutela res necessaria hominum pro regionalibus et urbanis studiis”, między innymi za publikację FIRA. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu i portal internetowy książki www.fira1915.pl. przywracający pamięć o mniejszościach narodowych przedwojennego Poznania.

Uroczystość miała miejsce 20 grudnia 2014 roku w siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Wieniawskiego w Poznaniu.

medal1medal2