Miasto docenia projekt

Projekt „Fira – fotografie poznańskich Żydów” został wysoko oceniony w konkursie ofert Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania w obszarze: „Rozwój projektów z zakresu edukacji kulturalnej (w tym wydawniczych i promujących czytelnictwo), ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz seniorów”. W rozstrzygniętym w styczniu br. konkursie projekt nasz uplasował się na wysokim piątym miejscu, a jego realizacja została dofinansowana przez Urząd Miasta Poznania.

W oparciu o te środki zamierzamy rozbudowywać naszą stronę – jej rozszerzona wersja zostanie upubliczniona w momencie publikacji książki – oraz wydać książkę-album „Fira  Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu”. Po jej publikacji zorganizujemy w Bibliotece Raczyńskich spotkania edukacyjne poświęcone poznańskim Żydom i przedstawiające materiał fotograficzny oraz wspomnieniowy upowszechniany w ramach naszego projektu.

To już druga ważna instytucja samorządowa, która doceniła wagę naszego projektu i unikatowość zebranych fotografii oraz wspomnień! W 2012 oraz 2013 roku projekt – w części dotyczącej zebrania materiału źródłowego oraz przygotowania publikacji i spektaklu Taetru Ba-Q – dofinansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego.