Rozpoznaj

382 - 0687 Fira

Część osób na zamieszczonych w książce oraz na stronie internetowej zdjęciach jest nieznana. To na przykład Poli, jej koleżanki ze Szkoły Wydziałowej, z którymi potem nie miała kontaktu. To Żydzi poznańscy, jej dalsi znajomi. To także osoby spotykane na wakacjach, jak Żydzi ze Lwowa, z którymi była na koloniach w Zakopanem.

Prawie na pewno większość z nich już nie żyje. Ale mogą żyć ich potomkowie, którzy rozpoznają mamę, dziadka, wujka. Inne odbitki tych samych fotografii znajdują się być może w starych albumach poznaniaków. A może któryś ze zatrzymanych na tych zdjęciach Żydów przeżył, a jego potomkowie mieszkają dziś gdzieś Ameryce, Europie czy Australii? Może na zdjęciach w starym albumie po babci ktoś rozpozna Firę – na fotografii, której ona nie miała.

Czekamy na takie materiały i informacje. Jeśli kogoś rozpoznajesz, wiesz, jak się ktoś nazywał, co się z nim stało, przeżył wojnę albo czy zginął – napisz do nas. Pisz na adres projektu: fira@fira1915.pl – chcemy tu zamieszczać wszelkie informacje o tych ludziach, które do nas dotrą.

ZOBACZ