9

COLUMN 1 CONTENT


COLUMN 2 CONTENT

Fira Mełamedzon z mamą Rachelą na ul. Pocztowej (obecnie 23 Lutego) przy pl. Sapieżyńskim (obecnie Wielkopolskim). Po lewej za budynkiem Sądu Apelacyjnego (obecnie Archiwum Państwowego) majaczy nieistniejąca dziś kamienica, w której mieściła się żydowska kawiarnia Hirschlika. Poznań, marzec 1933

 

 

 

Fira Mełamedzon, zdjęcie zrobione przez ulicznego fotografa. Poznań, grudzień 1933

 

 

 

 

Isack Sonnabend, student medycyny Uniwersytetu Poznańskiego, 1928. Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

 

 

 

 

Isack Sonnabend, 1933. Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

 

 

 

 

Książeczka Legitymacyjna Isacka Sonnabenda, studenta I roku medycyny Uniwersytetu Poznańskiego, 1928. Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

 

Ostatnie zapisane karty Książeczki Legitymacyjnej Isacka Sonnabenda z pieczątkami poświadczającymi porzucenie przez niego studiów w 1934 roku. Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu