7 – W kręgu szomrów

(1932-1933)

 

Fira Mełamedzon należała jako nastolatka do lewicowej, syjonistycznej organizacji harcerskiej Haszomer Hacair. Nie działała w niej jednak zbyt długo – trzy czwarte roku, może trochę więcej, potem odeszła. Z myślą o przyszłym wyjeździe do Palestyny, będąc skautką, zaczęła się uczyć hebrajskiego. Opanowała jego podstawy, ale po odejściu z kręgu szomrów (harcerzy) wszystko zapomniała.

Prezentujemy tu fotografie z tego okresu, m.in. ze znajomymi i przyjaciółkami z Haszomer Hacair. Jedną z nich była Miriam Rotenberg, dziewczyna pochodząca z rodziny niemieckich Żydów i uczennica gimnazjum niemieckiego, dwa lata starsza od urodzonej w 1915 roku Firy.