55

COLUMN 1 CONTENT


COLUMN 2 CONTENT

Wiersz Irit Amiel przepisany przez Firę i wklejony do jej albumów. Ok. roku 2000

 

 

Fira wraz z opiekunką z Filipin Lizą w swoim mieszkaniu. Jerozolima, 7 listopada 2012

 

 

 

 

 

Fira Salańska na balkonie swojego mieszkania przy ul. Ibn Ezra 9. Jerozolima, 7 listopada 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatka Firy Salańskiej na luźnej kartce opisująca jej mieszkanie. Po roku 2000

 

 

 

 

 

Fira Salańska w swoim mieszkaniu. Jerozolima, 7 listopada 2012

 

 

 

Wiersz Ewy Lipskiej przepisany przez Firę i wklejony do jej albumów. Poniżej jej dopisek. Ok. roku 2000

 

 

 

Fira Mełamedzon-Salańska. Jerozolima, 7 listopada 2012