42 – Gernerowie, handel węglem

(lata 30. XX wieku)

 

O Gernerach wiadomo niewiele. Z miasta, które tak jak Poznań właśnie zmieniało przynależność państwową i oficjalną nazwę – z węgierskiego Sathmar na rumuńskie Satu Mare – przyjechali tuż po I wojnie światowej. Zamieszkali przy ul. Wielkie Garbary 9 (między ul. Wielką a Wszystkich Świętych). Handlowali węglem i według Firy wiodło im się średnio.

Lolek – czyli Ludwik – Gerner był ich jedynym synem. Urodził się ok. 1922 roku w Poznaniu. Fira poznała go, gdy był szkolnym kolegą Jerzyka Dymanta, jej „kuzyna-braciszka”. Po wyjeździe Jerzyka Lolek nadal przychodził na Wroniecką 12 – Fira lubiła go i pomagała mu w nauce.

W albumach Firy Mełamedzon-Salańskiej znajdują się fotografie z letniska Gernerów w Puszczykowie – Lolek może mieć na nich około 10-12 lat – oraz z Rumunii, gdy chłopak miał ok. 15-16 lat. Musiały zostać podarowane jej przez Lolka. Większość osób na tych zdjęciach jest nierozpoznana – nie wiadomo nawet, czy to Polacy, czy Żydzi.