42

COLUMN 1 CONTENT


COLUMN 2 CONTENT

Letnicy w Puszczykowie. Pierwszy od prawej Josef Gerner, druga od lewej jego żona, pozostali NN. Puszczykowo, pierwsza połowa lat 30. XX wieku

 

 

 

 

Lolek Gerner (pierwszy z prawej) i NN. Puszczykowo, pierwsza połowa lat 30. XX wieku

 

 

 

 

 

Pierwszy z lewej w drugim rzędzie Lolek Gerner, pozostali nieznani. Puszczykowo, pierwsza połowa lat 30. XX wieku

 

 

 

 

Lolek Gerner z mamą i NN. Prawdopodobnie Rumunia, ok. 1938

 

 

 

 

 

 

 

 

Lolek Gerner z mamą. Prawdopodobnie Rumunia, ok. 1938