26

COLUMN 1 CONTENT

184 - Skan_03

COLUMN 2 CONNT

Fira Mełamedzon z krewnymi. Pierwszy od prawej Zygmunt Mełamedzon, trzeci Abramek Dymant. Szymaniczki koło Brzezin, czerwiec 1937

 

 

Fira Mełamedzon z krewnymi. Od prawej Abramek Dymant, Fira Mełamedzon i NN, stoi kuzyn Zygmunt Mełamedzon. Szymaniczki koło Brzezin, czerwiec 1937

 

 

Fira Mełamedzon na rękach kuzyna Zygmunta. Szymaniczki koło Brzezin, czerwiec 1937

 

 

 

 

 

Fira Mełamedzon z kuzynem Abramkiem Dymantem – wnukiem brata jej dziadka. Szymaniczki koło Brzezin, czerwiec 1937

 

 

 

 

 

Fira Mełamedzon jako nosiwoda. Szymaniczki koło Brzezin, czerwiec 1937

 

Kąpiel w Mrodze. Czwarty od prawej Zygmunt Mełamedzon, pozostali NN. Tworzyjanki, maj 1937

 

 

Zygmunt Mełamedzon u przyjaciół albo krewnych. Tworzyjanki, maj 1937

 

 

 

Fira Mełamedzon na drabinie. Brzeziny, maj 1937

 

 

 

 

 

Fira Mełamedzon wśród krewnych: od lewej Ida Lew, Lili Lew – szwagierka Idy, Fira, Haneczka i Ania, leży Berta z NN.  Brzeziny, maj 1937

 

 

 

 

 

Lili Lew. Brzeziny, ok. 1937-38

 

 

 

 

 

Ania Lew, szwagierka Lili i Fira Mełamedzon. Brzeziny, maj 1937

 

 

 

 

Ania Lew i Fira Mełamedzon na balkonie mieszkania Lewów, ul. Sienkiewicza 6. Brzeziny, maj 1937

 

 

 

 

 

 

Od lewej Ida Lew i Fira Mełamedzon, pozostali NN. Brzeziny, ok. 1937

 

 

 

 

 

 

Fira Mełamedzon z Dianą. Okolice Brzezin, maj lub czerwiec 1937

 

 

 

 

Kuzynki Lenka i Bronka Dymantówny oraz ich przyszli mężowie Lutek Klingbail (z lewej) i Adzik Szerc. Brzeziny, początek lat 30. XX wieku

 

Grupa młodzieży: pierwszy z lewej Lolek Wachler, trzecia Lenka Dymant, ostatnia siedzi Dorka Zagonówna. Brzeziny, 1930

 

„W dowód szczerej przyjaźni – Różyczka, W. Najman. Brzeziny dnia 2 czerwca 1932” – podpis na odwrocie fotografii. Różyczka to Róża Dymant, kuzynka Firy

 

„Na pamiątkę kochanej Firoczce – Różyczka, W. Najman, Romeo”. Brzeziny, staw Probka, maj lub czerwiec 1932

 

 

 

 

Lolek Wachler. Brzeziny, lata 30. XX wieku

 

 

 

 

 

 

Balka Sułkowicz i Fira Mełamedzon. Brzeziny, luty 1938

 

 

 

 

 

 

Fira Mełamedzon. Brzeziny, maj lub czerwiec 1937

 

 

 

 

Fira Mełamedzon. Brzeziny, maj lub czerwiec 1937

 

 

 

 

 

 

 

Fira Mełamedzon z kozą. Okolice Brzezin, maj 1937

 

 

 

Fira Mełamedzon na polu. Okolice Brzezin, maj lub czerwiec 1937