25

COLUMN 1 CONTENT


COLUMN 2 CONTENT

Fira Mełamedzon ze swoimi przyjaciółmi studentami. Od Lewej: Józio Lustyk, Adek Lewin, Fira i Adek Engel w okolicach Teatru Wielkiego. Poznań, styczeń 1937

 

 

 

 

 

Paczka przyjaciół – Adek Engel, Fira Mełamedzon, Józio Lustyk i Adek Lewin – na spacerze w parku przy Teatrze Wielkim. Poznań, styczeń 1937