22

COLUMN 1 CONTENT


COLUMN 2 CONTEN

 

 

T

Józio Lustyk z Osielska pod Bydgoszczą, student prawa na Uniwersytecie Poznańskim. Poznań, 11 grudnia 1936

 

 

 

 

Dedykacja na odwrocie fotografii Józia Lustyka

 

 

 

 

Fira Mełamedzon i Józio Lustyk tańczą podczas karnawałowego balu. Poznań, styczeń 1937

 

 

 

 

 

Józio Lustyk. Połowa lat 30. XX wieku

 

 

 

 

 

Życiorys Józia Lustyka z podania o przyjęcie na studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Poznań, 29 września 1933. Archiwum UAM

 

 

 

 

Fira Mełamedzon i Józio Lustyk w ogrodzie Szpitala Żydowskiego przy ul. Wały Wazów (obecnie ul. Wieniawskiego). Poznań 1937

 

 

 

 

 

Rysio, student medycyny na Uniwersytecie Poznańskim, oraz Józio Lustyk na terenie nieczynnego Szpitala Żydowskiego. Poznań 1937

 

 

Fragment podania Józia Lustyka o przyjęcie na studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Poznań, 29 września 1933. Archiwum UAM

 

Odręczne potwierdzenie odbioru dokumentów podpisane przez Józia Lustyka (1934) oraz podobna notatka podpisana przez Firę Mełamedzon (ok. 1936-1937). Druga strona podania Józia Lustyka o przyjęcie na studia na UP. Archiwum UAM

 

 

Józio Lustyk w ogrodzie nieczynnego Szpitala Żydowskiego. Poznań 1937