2

COLUMN 1 CONTENT


COLUMN 2 CONTENT

Nauczyciele i uczennice żeńskiej Szkoły Wydziałowej przy ul. Działyńskich. Druga od prawej w drugim rzędzie stoi Fira Mełamedzon. Poznań 1931

 

 

Nauczyciele Szkoły Wydziałowej. Poznań 1930

 

 

Halszka Szymaniakówna, szkolna koleżanka Firy. Poznań, luty 1932

 

 

 

 

 

Fira Mełamedzon wraz z serdeczną przyjaciółką Stasią Jańczakówną na ul. Nowej (obecnie I.J. Paderewskiego). Poznań, listopad 1933

 

 

Miriam Rotenberg, koleżanka Firy z czasów szkoły oraz harcerstwa Haszomer Hacair. Poznań 1930