19

COLUMN 1 CONTENT


COLUMN 2 CONTENT

Abram Mełamedzon (pierwszy z prawej) i NN. Palestyna, lato 1935

 

 

 

 

 

 

Abram Mełamedzon podczas pobytu w Palestynie. Lato 1935