10

COLUMN 1 CONTENT


COLUMN 2 CONTENT

Fira Mełamedzon z Dianką na pl. Wolności. Poznań, 27 lutego 1937

 

 

 

 

Kopia dyplomu Władysława Banaczyka, absolwenta Wydziału Prawno-Ekonomicznego na Uniwersytecie Poznańskim. Archiwum UAM

 

 

 

 

 

Pierwsza strona „Wykazu osobowego” wypełnionego przez adwokata Władysława Banaczyka dnia 6 października 1948 roku. Archiwum Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

 

 

 

 

Wniosek Władysława Banaczyka o wpisanie na listę adwokatów. Poznań, 23 sierpnia 1945. Archiwum Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

 

 

 

 

Informacja Władysława Banaczyka o jego wojennych losach. Poznań, 3 czerwca 1946.  Archiwum Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

 

 

 

 

Kartka z danymi Władysława Banaczyka o sobie. Poznań, 1945. Archiwum Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

 

 

Fira Mełamedzon na spacerze z Dianką. Poznań, 16 maja 1938