FIRA1915.PL

Książka-album oraz zamieszczone w tym dziale materiały tworzą integralną całość.
Można je czytać i oglądać niezależnie od siebie – choć jednocześnie,
poprzez umieszczone w książce oraz w internecie te same numery,
oba media są ze sobą wzajemnie skomunikowane i uzupełniają się.
Podzieliwszy je na 55 odrębnych części, udostępniamy tutaj ponad
400 fotografii z albumów Firy Mełamedzon-Salańskiej (z dodatkiem materiałów
z poznańskich archiwów) oraz tę część jej wspomnień, która nie znalazła się
w druku. Jednocześnie na stronach książki, przy odpowiednich partiach tekstu
i zdjęć, umieściliśmy 54 numery, które odsyłają czytelnika pod taki sam numer
w internecie. Znajduje się tutaj dodatkowy materiał uzupełniający to,
co opublikowane zostało drukiem. Wyjątkiem jest numer 55 – dostępny
jedynie dla odwiedzających stronę www.fira1915.pl.
Upubliczniamy w ten sposób prawie cały zasób poznańskich fotografii
ze zbioru Firy Mełamedzon-Salańskiej, jak też liczne fotografie Żydów
z Warszawy, Brzezin, Białej koło Bielska, Lwowa i innych miast Polski.
W ogromnej większości publikowane są one po raz pierwszy.

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55