F4 Mój pierwszy chłopak Felek Mornel z Haszomer Hacair

Pierwszym chłopakiem, w którym się zakochała siedemnastoletnia wówczas Fira, był Felek Mornel, jeden z przywódców poznańskiego oddziału Haszomer Hacair. W tym nagraniu Fira mniej jednak opowiada o nim, więcej o tym, kim byli szomrzy, czyli harcerze, członkowie Haszomer Hacair, wśród których znalazła się za namową Felka.