F13 Nie wróciłam do Polski

Czy wróciła pani do Polski? Dlaczego pani nie wróciła? To częste pytania, które ludzie poznający Firę jej zadawali. Nasuwały się same – bo Fira, opowiadająca tak często i z taką miłością o Polsce swojej młodości, sama prowokowała do ich zadawania. Oto jej odpowiedź.